ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเดินวงรี จำนวน ๒ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download