ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องก้าวเดินขึ้นเขา จำนวน ๒ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download