ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อแบบ ๕ สถานี จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download