ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ที่ บน.๑
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download