ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๑๔
(อาคารเครื่องมือเครื่องใช้ประจำ บ.) ที่ บน.๑
download