ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข สก.๓๒๒๒
(อาคารรับรอง ๒ ชั้น ๖๐ ห้องรับรอง ป.) ที่ บน.๑
download