ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๑๙
(อาคารฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์) ฝูง.๑๐๒ บน.๑ ที่ บน.๑
download