ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๔ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร บก.ร้อย.ทสห.บน.๑ และปรับปรุงห้องน้ำอาคารจุดรักษาการณ์ช่องทาง จ.๑, จ.๒, จ.๕, จ.๖ บน.๑
download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.อย.บน.๑
download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ร้อย.รก.พัน.อย.บน.๑
download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ร้อย.ตอ.พัน.อย.บน.๑
download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ร้อย.สนน.พัน.อย.บน.๑ 
download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรือนนอน จำนวน ๑ งาน
download

ประกาศ กองบิน ๑ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 

download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรือนนอน จำนวน ๑ งาน
download