กองบิน ๑ ร่วมรับ - ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

    ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประทับเครื่องบินพระที่นั่ง จากท่าอากาศยาน กองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินกองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
    ในการนี้ นาวาอากาศเอก พศิน  สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยคุณ วสุมา วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้าน ทหารอากาศกองบิน ๑ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนจิตอาสาจังหวัดนครราชสีมา รับ - ส่งเสด็จฯ ณ สนามบิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

 

F 001  F 002  F 003

F 004  F 005  F 006

F 007  F 008  F 009

F 010  F 011