กองบิน ๑ ร่วมรับ - ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

    ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประทับ บ.พระที่นั่ง จากท่าอากาศยาน กองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินกองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทาน ปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
    ในการนี้ นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา รับ - ส่งเสด็จฯ ณ สนามบิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

 

Wwi 001  Wwi 002  Wwi 003

Wwi 004  Wwi 005  Wwi 006

Wwi 007  Wwi 009  Wwi 009

Wwi 010  Wwi 011  Wwi 012