กองบิน ๑ ร่วมส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

      ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ในการนี้ นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชน จิตอาสาจังหวัดนครราชสีมา ส่งเสด็จฯ ณ สนามบิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 

      

C4m 001      C4m 002         C4m 003       C4m 004