รับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินกองบิน ๑ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  ในการนี้ นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย เรืออากาศเอกหญิง มานิดา  ศุภวงศ์ รักษาการประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ ชมรมแม่บ้านทหารบก ชมรมแม่บ้านตำรวจ ผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จิตอาสาเฉพาะกิจ และพลเรือน เฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ ณ สนามบินกองบิน ๑ ...

 

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn  HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn  HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn

 

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn  HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn  HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn

 

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn