รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยประทับเครื่องบินพระที่นั่งจาก ท่าอากาศยานทหาร กองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินกองบิน ๑ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสกลนคร
   ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยคุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ นำข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ ชมรมแม่บ้านทหารบก ชมรมแม่บ้านตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จิตอาสาเฉพาะกิจ และพลเรือน เฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สนามบินกองบิน ๑ ...

 

royal-news-191063 1  royal-news-191063 2  royal-news-191063 3

 

royal-news-191063 4  royal-news-191063 5  royal-news-191063 6

 

royal-news-191063 7  royal-news-191063 8