รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยประทับเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานทหาร กองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินกองบิน ๑ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
    ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย คุณวสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ นำข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ ชมรมแม่บ้านทหารบก ชมรมแม่บ้านตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จิตอาสาเฉพาะกิจ และพลเรือน เฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สนามบินกองบิน ๑ ...

 

WingOne T001  WingOne T002  WingOne T003

 

WingOne T004  WingOne T005  WingOne T006