กองบิน ๑ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก พิศาล  วินัยชาติศักดิ์ เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
     โดยร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา สภากาชาดไทย แก้วิกฤติการขาดแคลนโลหิต ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีผู้บริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น ๕๓ คน ได้ปริมาณโลหิต จำนวน ๑๒,๔๐๐ ซีซี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ 
 

Wing1 blood1  Wing1 blood2  Wing1 blood3

 

Wing1 blood4  Wing1 blood5  Wing1 blood6

   

Wing1 blood7  Wing1 blood8