กองบิน ๑ จัดกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี”

      นาวาอากาศเอก พศิน  สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อประชาชนชาวไทย อีกทั้งเป็นการปลุกจิตใจของทุกคน ให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ 
     เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนและสังคมส่วนรวม เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งจัดภายใต้กิจกรรม “หน้าบ้านน่ามอง” เพื่อทำความสะอาด ปรับปรุงทาสีแนวรั้วให้สวยงาม โดยมีรองผู้บังคับการกองบิน ๑ (๒), เสนาธิการกองบิน ๑ และกำลังพล กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมฯ ณ ลานหน้าประตูทางเข้า - ออก กองบิน ๑ ​เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


Sk 001  Sk 002  Sk 003

 

Sk 004  Sk 005  Sk 006

Sk 007  Sk 008  Sk 009

Sk 010  Sk 011  Sk 012

Sk 013  Sk 014  Sk 016