กองบิน ๑ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

    โดยมี ประธานชมรมแม่บ้าน ทหารอากาศ กองบิน ๑, รองผู้บังคับการกองบิน ๑, เสนาธิการกองบิน ๑, ข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ เข้าร่วมกิจกรรมฯประกอบด้วยพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ, พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ซึ่งกิจกรรมจัดภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

Father 001  Father 002  Father 003

Father 004  Father 005  Father 006

Father 007  Father 008  Father 009

Father 010  Father 011  Father 012