กองบิน ๑ จัดกิจกรรม “รำลึกถึงพ่อ” ร่วมจุดเทียนและขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

    กองบิน ๑ จัดกิจกรรม “รำลึกถึงพ่อ” โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ พร้อมครอบครัว ร่วมกัน จุดเทียนและขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในวันที่ ๑๓ ของทุก ๆ เดือน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ 

 

Fa 001  Fa 002  Fa 003

Fa 004  Fa 005  Fa 006

Fa 007  Fa 008  Fa 009