กองบิน ๑ จัดกิจกรรม “รำลึกถึงพ่อ” ร่วมจุดเทียนและขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

    กองบิน ๑ จัดกิจกรรม “รำลึกถึงพ่อ” โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ พร้อมครอบครัว ร่วมกัน จุดเทียนและขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในวันที่ ๑๓ ของทุก ๆ เดือน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 

Tr 001  Tr 002  Tr 003  Tr 004