กองบิน ๑ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ ดำเนินการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น
   โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๑, เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้า หน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมพิธีฯ ณ บริเวณศาลาปฏิบัติธรรม กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 

A3u 001  A3u 002  A3u 003

A3u 004    A3u 005  A3u 006

A3u 005