กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร่วมกับหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัด นครราชสีมา
     ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี, พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

Wy 001  Wy 002  Wy 003

Wy 005  Wy 006  Wy 010

Wy 013  Wy 015  Wy 016

Wy 017  Wy 018  Wy 019