กองบิน ๑ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ, กล่าวถวายพระพรชัยมงคล, ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน, พิธีลงนามถวายพระพร แสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
   โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๑, เสนาธิการกองบิน ๑ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ และข้าราชการ ร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 Ai9 001  Ai9 002  Ai9 003

 

 Ai9 005  Ai9 006  Ai9 007

 

 Ai9 008  Ai9 010  Ai9 013

 

 Ai9 015  Ai9 016