กองบิน ๑ ร่วมพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมนำ พระราชปณิธานของพระองค์ท่านที่จะสืบสาน รักษาและต่อ ยอดโครงการพระราชดำริ อีกทั้งรักษาระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อม ช่วยดูดซับมลพิษ ควบคุมคุณภาพอากาศของเมืองให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย
    โดยมี นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ สวนภูมิรักษ์ ๒ ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 Bi1 001  Bi1 002  Bi1 004

 

 Bi1 005  Bi1 006  Bi1 007

 

 Bi1 008  Bi1 009  Bi1 010

 

 Bi1 011  Bi1 012