กองบิน ๑ ร่วมพิธี “รวมใจเทิดไท้ ๗๐ พรรษา มหาราชา”

    นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมพิธี “รวมใจเทิดไท้ ๗๐ พรรษา มหาราชา” เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 Bi3 001  Bi3 002  Bi3 003

 

 Bi3 004  Bi3 005  Bi3 006

 

 Bi3 007  Bi3 008  Bi3 009