กองบิน ๑ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

        นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ และพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
         โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง, ข้าราชการ และสมาชิกชมรม แม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ร่วมพิธีฯ ณ อาคารศูนย์บริการการบิน แผนกสนับสนุนการบิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

 Br8 001  Br8 002  Br8 003

 

 Br8 005  Br8 006  Br8 007

 

 Br8 008  Br8 009  Br8 010

 

 Br8 011