กองบิน ๑ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

   นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน ๑ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา สภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
    เพื่อเป็นการสำรองโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยมีผู้บริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น ๔๙ คน ได้ปริมาณโลหิตจำนวน ๑๔,๔๐๐ ซีซี ณ ห้องอเนกประสงค์ แผนกพลาธิการ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

      

Bc6 001      Bc6 002  Bc6 003   

      

Bc6 004      Bc6 005  Bc6 006