14 พฤศจิกายน ฝนหลวงสู่แผ่นดินไทย " วันพระบิดาแห่งฝนหลวง "

     นาวาอากาศเอกวันชัย  แสนอุบล ประจำกองบิน ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี ๒๕๖๕ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตรงกับวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปี ๖๔ ปี แห่งการกำเนิดฝนหลวงพระราชทาน เป็นวันที่พระราชสมเด็จ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัย หาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อ แก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่ประสบภัยแล้ง "ฝนหลวง" จึงเป็นหนึ่งสายน้ำที่ฉ่ำเย็นเสมอสำหรับคนไทย

    ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงใช้พระสติปัญญา พระวิริยะที่ไม่ย่อท้อ และพระปรีชาญาณในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรงงานหนัก เพื่อสงเคราะห์คนไทยตลอด 50 ปีที่ทรงครองราชย์ ซึ่งได้จารึกไว้เป็น วันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้ประชาชน เยาวชน ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
 
" พระบิดาแห่งฝนหลวง "
โดยมี นายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเปรมติณสลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 

      

C5m 001      C5m 002  C5m 003   

      

C5m 004      C5m 005  C5m 007