กองบิน ๑ ฝึกทบทวนตามคู่มือพระราชทาน ให้กับข้าราชการ และกำลังพลกองบิน ๑ พร้อมกับได้นำกำลังพลน้อมใจกันสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคลแด่ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ”

    นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชากองบิน ๑ นำกำลังพลกองบิน ๑ ดำเนินการฝึกตามคู่มือพระราชทาน คู่มือการฝึกว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ให้กับข้าราชการ และกำลังพลกองบิน ๑ ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
    พร้อมกับได้นำกำลังพลน้อมใจกันสวดมนต์บูชาธรรมอธิษฐานจิต ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งยังแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

      

BE9 001      BE9 003  BE9 004   

BE9 005      BE9 007  BE9 008   

BE9 009      973191  973192