กองบิน ๑ ร่วมพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

     

       นาวาอากาศเอก เพชรเดช  เพชรช่วย รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
      โดยมี นายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

       

Pp7 01      Pp7 02  Pp7 03   

Pp7 05      Pp7 06  Pp7 07