กองบิน ๑ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี ๒๕๖๓

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๑, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี ๒๕๖๓
   โดยมี นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ และคุณ แคทรียา  ปวราเดชเดชา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ เข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ ...

 

          WingOne1 H2001  WingOne1 H2002  WingOne1 H2003

 

         WingOne1 H2004  WingOne1 H2005  WingOne1 H2006

 

        WingOne1 H2007  WingOne1 H2008  WingOne1 H2009