กองบิน ๑ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน ๑ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต
ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา สภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร
ประจำปี ๒๕๖๓
    โดยมี นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก พศิน  สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ เสนาธิการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑, คุณวสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารกองบิน ๑ และสมาชิกชมรมแม่บ้านฯ ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ ...

 

WingOne K1001  WingOne K1002  WingOne K1003

 

WingOne K1004  WingOne K1005  WingOne K1006

 

WingOne K1007  WingOne K1008