พิธีจุดเทียนสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

    นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

 

father-day-2563-4 1  father-day-2563-4 2  father-day-2563-4 3

 

  father-day-2563-4 4  father-day-2563-4 5  father-day-2563-4 6

 

 father-day-2563-4 7  father-day-2563-4 8