กองบิน ๑ ร่วมพิธีบวงสรวงและรำสดุดีท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๔

      สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทรงทอดพระเนตรการรำบวงสรวงท้าวสุรนารี ในการนี้นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมรับเสด็จฯ และร่วมพิธีเปิดการรำบวงสรวงท้าวสุรนารี เพื่อเป็นการเทิดทูนและสดุดีวีรกรรมท้าวสุรนารี (คุณย่าโม) วีรสตรีของจังหวัดนครราชสีมา
       โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงฯ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

WingOne1 Ang1  WingOne1 Ang2  WingOne1 Ang3

 

  WingOne1 Ang4  WingOne1 Ang5  WingOne1 Ang6

 

 WingOne1 Ang7  WingOne1 Ang8   WingOne1 Ang9 

 

WingOne1 Ang10