กองบิน ๑ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย คุณวสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ นำข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

   โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ, พิธีถวายพระพรชัยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ รวมทั้งจัดพิธีลงนามถวายพระพรแบบออนไลน์ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

 queen-suthida-birthday-030664 1  queen-suthida-birthday-030664 2  queen-suthida-birthday-030664 3

 

  queen-suthida-birthday-030664 4  queen-suthida-birthday-030664 5  queen-suthida-birthday-030664 6

 

 queen-suthida-birthday-030664 7  queen-suthida-birthday-030664 8  queen-suthida-birthday-030664 9

 

 queen-suthida-birthday-030664 10  queen-suthida-birthday-030664 11  queen-suthida-birthday-030664 12

 

 queen-suthida-birthday-030664 13  queen-suthida-birthday-030664 14  queen-suthida-birthday-030664 15

line