กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้กำลังพลกองบิน ๑ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกับหน่วยงานราชการ, ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยการกำจัดวัชพืช สิ่งปฏิกูลและผักตบชวาตามลำน้ำ, คู, คลอง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

   โดยมีนายกอบชัย  บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณคลองระบายน้ำริมทางรถไฟ บึงหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

 volunteer-030664 1  volunteer-030664 2  volunteer-030664 3

 

  volunteer-030664 4  volunteer-030664 5  volunteer-030664 6

 

 volunteer-030664 7  volunteer-030664 8  volunteer-030664 9

line