กองบิน ๑ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ, กล่าวถวายพระพรชัยมงคล, ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน, พิธีลงนามถวายพระพร แสดงออกถึงความจงรักภักดี รวมถึงจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

  โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๑, เสนาธิการกองบิน ๑ และประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑

 

 king-birthday-280764 1  king-birthday-280764 2  king-birthday-280764 3

 

  king-birthday-280764 4  king-birthday-280764 5  king-birthday-280764 6

 

 king-birthday-280764 7  king-birthday-280764 8  king-birthday-280764 9

 

 king-birthday-280764 10  king-birthday-280764 11  king-birthday-280764 12

line