header2021

ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, ทหารกองประจำการ, สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศฯ และครอบครัวกองบิน ๑ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต “กองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤตโควิด-19”

donate blood for the covid 19 crisis 10

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ สนับสนุนน้ำประปาสะอาดให้แก่วัดบึงแสนสุข สาขาหนองป่าพงที่ ๖๔ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค จำนวน ๓๐,๐๐๐ ลิตร

supporting clean water 4

รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ในโครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวัสดิการกองบิน ๑open public service 3

รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานเปิดโครงการ มิตรประชากองบิน ๑ ช่วยเหลือประชาชน ซึ่งได้นำกำลังพลออกหน่วยเพื่อช่วยประชาชนในพื้นที่ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

pjv 231263 9

เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย เป็นการอบรมบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
reconciliation 2

ผู้บังคับการกองบิน ๑ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ นำกำลังพลและรถบรรทุกน้ำเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค ในเขตชุมชนหนองไผ่ล้อม ซอย ๑๔ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

helping people 031263 2

นาวาอากาศเอก พศิน  สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยคุณ ปนัสยา  สมบัติทวี รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำถุงยังชีพ จำนวน ๕๒ ชุด ร่วมกับหน่วยงานราชการ คณะจิตอาสา และภาคเอกชนไปมอบให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาhelping people 291163 5

WingOne Hl004

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมพื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยนำกำลังพล, รถบรรทุกยกสูง และเรือท้องแบนคอยอำนวยความสะดวกในการช่วยขนย้ายสิ่งของ และการสัญจรเข้า - ออก ในพื้นที่ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการขนลำเลียงอาหารกล่อง, น้ำดื่ม และถุงยังชีพ นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก

WingOne Au005

ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้หน่วยบิน ๒๐๓๑ ในภารกิจบินสำรวจพื้นที่อุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสำรวจสถานการณ์น้ำและความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งนำภาพถ่ายทางอากาศให้หน่วยเกี่ยวข้อง นำไปประเมินสถานการณ์และวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนในระยะต่อไป

WingOne Sb007

ผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แม่น้ำมูลล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย โดยมอบถุงยังชีพกองทัพอากาศให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่บ้านซึม หมู่ที่ ๑๔ บ้านตะกุดขอน หมู่ ๘ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ