header2021

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ นำกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ คัน เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค เนื่องจากปริมาณน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ ระบบประปาไม่สามารถจ่ายน้ำตามครัวเรือนได้ตามปกติ
    

Wing1 W3

ผู้บังคับการกองบิน ๑ ช่วยรับซื้อมังคุดจากเกษตรฯ ที่ได้รับผลกระทบจากราคาตกต่ำลงอย่างมาก เนื่องจากผลผลิตมังคุดออกสู่ตลาด มีปริมาณมาก ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้ปริมาณการซื้อลดลง
buy mangosteen 2

“น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ใจถึงใจไปทันที” กองบิน ๑ พร้อมอยู่เคียงข้าง และเป็นกำลังใจ ให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้ผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน
ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำหน่วยมิตรประชากองบิน ๑ ออกให้ความช่วยเหลือบรรเทา ความเดือดร้อน

Wing1 Covid4

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น กองบิน ๑ ขอเป็นกำลังใจ พร้อมอยู่เคียงข้าง ให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้ผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน
Wing1 CD4

ผู้บังคับการกองบิน ๑​ ให้การสนับสนุนกำลังพลและยานพาหนะ​ ดำเนินการช่วยจัดเตรียมสถานที่ เพื่อใช้เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 Community Isolation (CI) ประจำจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงพยาบาลโชคชัย
community isolation 7

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยคุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ เป็นประธานมอบอาคารโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยกองทัพอากาศร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) มอบให้แก่โรงเรียนบ้านพุปลาไหล ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
    

Wing1 Wt3

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยคุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “มิตรประชากองบิน ๑ ช่วยเหลือประชาชน” โดยร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาชุดใหญ่ ชุดยาสามัญประจำบ้าน ชุดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง อุปกรณ์สื่อสาร
ผ้าห่มกันหนาวให้แก่เด็กนักเรียน 

    

Wing1 Hp1

ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา สภากาชาดไทย เพื่อแก้วิกฤติ การขาดแคลนโลหิต ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑
    

WingOne1 B6

เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวัสดิการกองบิน ๑
open public service point 5

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑​ ร่วมชมการฝึกและสาธิต​การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย​ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน​ของจังหวัด​นครราชสีมา​ โดย​มี​ พลโท​ ธเนศ​  วงศ์ชอุ่ม​ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธาน​ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความชำนาญ​ เกิดความประสานสอดคล้องเมื่อต้องปฏิบัติงานจริง​

WingOne1 Hp9