header2021

นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ นำรถบรรทุกน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคใช้สอย จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน กองบิน ๑ ออกแจกจ่ายให้กับประชาชน ในพื้นที่บ้านโนนม่วง ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ 
F7b 007

นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้กิจกรรม “เดินทางปลอดภัย ครอบครัวมีสุข ห่างไกลโควิด” เพื่อส่งความสุขไปด้วยกัน สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การขับขี่อย่างปลอดภัย อีกทั้งเป็นการรณรงค์เพื่อป้องกันและ
BF1 004

นาวาอากาศเอก ดำรงค์ศักดิ์  ฟักขำ เสนาธิการกองบิน ๑ นำหน่วยมิตรประชากองบิน ๑ ออกช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยจัดกิจกรรมสันทนาการ, แนะแนวการศึกษา “เส้นทางการเป็นทหารอากาศ”, จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจรักษาโรค และจ่ายยาเบื้องต้น, บริการตัดผม, ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า,
BE4 002

นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ให้การสนับสนุนกำลังพล และยานพาหนะ ฟื้นฟูทำความสะอาดสิ่งสาธารณประโยชน์หลังน้ำลด ในเขตพื้นที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยนำกำลังพล จำนวน ๔๐ คน, รถยนต์สำรวจพื้นที่ จำนวน ๑ คัน, รถบรรทุกยกสูง จำนวน ๑ คัน
Bc5 006

นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ให้การสนับสนุนกำลังพล และยานพาหนะร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ(อุทกภัย) ฟื้นฟูทำความสะอาดสิ่งสาธารณประโยชน์หลังน้ำลด (Big Cleanning Day) ทำความสะอาดเมือง ตรวจสอบพื้นที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
Bc3 012

นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ให้การสนับสนุนกำลังพล และยานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยนำกำลังพล จำนวน ๔๐ คน รถยนต์สำรวจพื้นที่ จำนวน ๑ คัน, รถบรรทุกยกสูง จำนวน ๒ คัน และเรือยนต์ท้องแบน จำนวน ๓ ลำ ช่วยเหลือประชาชน
C6n 003

นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ให้การสนับสนุนกำลังพล และยานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยนำกำลังพล จำนวน ๓๕ คน รถยนต์สำรวจ พื้นที่ จำนวน ๑ คัน, รถบรรทุกยกสูง จำนวน ๑ คัน
Br4 008

นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ให้การสนับสนุนกำลังพล และยานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยนำกำลังพล จำนวน ๓๕ คน รถยนต์สำรวจ พื้นที่ จำนวน ๑ คัน, รถบรรทุกยกสูง จำนวน ๑ คัน
Br3 008

นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ให้การสนับสนุนกำลังพล และยานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยนำกำลังพล จำนวน ๓๕ คน รถยนต์สำรวจพื้นที่ จำนวน ๑ คัน รถบรรทุกยกสูง จำนวน ๒ คัน และเรือยนต์ท้องแบน จำนวน ๒ ลำ 
Br2 007

เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โนรู” ทำให้ฝนตกหนักติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ล้นตลิ่งและไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวงฯ ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ประสบปัญหาในการดำรงชีวิต บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมสูง
Bi9 004