header2021

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยคุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ เป็นประธานมอบอาคารโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยกองทัพอากาศร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) มอบให้แก่โรงเรียนบ้านพุปลาไหล ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
    

Wing1 Wt3

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยคุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “มิตรประชากองบิน ๑ ช่วยเหลือประชาชน” โดยร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาชุดใหญ่ ชุดยาสามัญประจำบ้าน ชุดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง อุปกรณ์สื่อสาร
ผ้าห่มกันหนาวให้แก่เด็กนักเรียน 

    

Wing1 Hp1

ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา สภากาชาดไทย เพื่อแก้วิกฤติ การขาดแคลนโลหิต ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑
    

WingOne1 B6

เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวัสดิการกองบิน ๑
open public service point 5

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑​ ร่วมชมการฝึกและสาธิต​การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย​ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน​ของจังหวัด​นครราชสีมา​ โดย​มี​ พลโท​ ธเนศ​  วงศ์ชอุ่ม​ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธาน​ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความชำนาญ​ เกิดความประสานสอดคล้องเมื่อต้องปฏิบัติงานจริง​

WingOne1 Hp9

นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย คุณแคทรียา  ปวราเดชเดชา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ เป็นประธานเปิดโครงการ “มิตรประชากองบิน ๑ ช่วยเหลือประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านหนองพลวง ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาชุดใหญ่ ชุดยาสามัญประจำบ้านจัดเลี้ยงไอศครีมแก่เด็กนักเรียน และปรับเปลี่ยนซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าที่ชำรุดบริเวณภายในอาคารต่าง ๆ ของโรงเรียน

WingOne1 w111

ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, ทหารกองประจำการ, สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศฯ และครอบครัวกองบิน ๑ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต “กองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤตโควิด-19”

donate blood for the covid 19 crisis 10

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ สนับสนุนน้ำประปาสะอาดให้แก่วัดบึงแสนสุข สาขาหนองป่าพงที่ ๖๔ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค จำนวน ๓๐,๐๐๐ ลิตร

supporting clean water 4

รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ในโครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวัสดิการกองบิน ๑open public service 3

รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานเปิดโครงการ มิตรประชากองบิน ๑ ช่วยเหลือประชาชน ซึ่งได้นำกำลังพลออกหน่วยเพื่อช่วยประชาชนในพื้นที่ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

pjv 231263 9