หน่วยมิตรประชากองบิน ๑ เคียงข้างประชาชนสู้ภัย COVID-19

      ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น กองบิน ๑ ขอเป็นกำลังใจ พร้อมอยู่เคียงข้าง ให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้ผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน
      ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำหน่วยมิตรประชากองบิน ๑ ออกให้ความช่วยเหลือบรรเทา ความเดือดร้อน โดยมอบหน้ากากอนามัย จำนวน ๑๐๐ กล่อง แอลกอฮอล์ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๑๐ แกลลอน เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด จำนวน ๒ เครื่อง น้ำดื่ม จำนวน ๕๐ แพ็ค และอาหารว่าง จำนวน ๓๐ กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ สถานที่แยกกัก รักษา COVID-19 ในชุมชน (Community Isolation : CI) โรงเรียนบ้านโคกไผ่ขนาย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 Wing1 CD1  Wing1 CD2  Wing1 CD3

 

  Wing1 CD4  Wing1 CD5  Wing1 CD6