กองบิน ๑ ร่วมสนับสนุนรับซื้อมังคุดจากเกษตรกรชาวสวน ในภาวะผลผลิตล้นตลาด และราคาตกต่ำ

    ด้วยเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดภาคใต้ประสบปัญหามังคุดล้นตลาด ราคาตกต่ำลงอย่างมาก เนื่องจากผลผลิตมังคุดออกสู่ตลาด มีปริมาณมาก ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้ปริมาณการซื้อลดลง ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ช่วยรับซื้อมังคุดจากเกษตรฯ ที่ได้รับผลกระทบ

  โดยมอบหมายให้ นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ เสนาธิการกองบิน ๑ รับมอบ จำนวน ๑๐๕ ลัง (๙๔๕ กิโลกรัม) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่กำลังพลกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ กองบิน ๑

 

 buy-mangosteen 1  buy-mangosteen 2  buy-mangosteen 3

 

  buy-mangosteen 4

line