กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย

      นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้กำลังพลกองบิน ๑ พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูพื้นที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา หลังจากเหตุการณ์อุทกภัยกลับสู่สภาวะปกติ โดยเก็บกวาดขยะมูลฝอย บริเวณพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลฯ และบรรจุกระสอบทรายร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมการป้องกันรับมือ หากเกิดอุทกภัยอีกระลอก เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

Wing1 cleanup1  Wing1 cleanup2  Wing1 cleanup3

 

Wing1 cleanup4  Wing1 cleanup5  Wing1 cleanup6

   

Wing1 cleanup7  Wing1 cleanup8