กองบิน ๑ ร่วมบรรจุถุงยังชีพธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

      นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ สนับสนุนกำลังพลร่วมบรรจุถุงยังชีพธารน้ำใจ จากสภากาชาดไทย จำนวน ๖๐๐ ชุด เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร อำเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Wing1 heart1  Wing1 heart2  Wing1 heart3

 

Wing1 heart4  Wing1 heart5   Wing1 heart6