กองบิน ๑ ร่วมบรรจุถุงยังชีพธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

      นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ สนับสนุนกำลังพลร่วมบรรจุถุงยังชีพธารน้ำใจ จากสภากาชาดไทย จำนวน ๓,๓๘๕ ชุด เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้แก่ ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองพลทหารราบที่ ๓ ค่ายสุรนารี อำเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

Wing1 T1  Wing1 T2  Wing1 T3

 

Wing1 T4  Wing1 T5  Wing1 T6