กองบิน ๑ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย จังหวัดนครราชสีมา

      จากเหตุการณ์วาตภัย ทำให้ต้นไม้โค่นล้มทับบ้านเรือนประชาชน บริเวณพื้นที่บ้านพันธ์สงวน หมู่ ๓ ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถเข้าพักอาศัยได้ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ "ใจถึงใจ​ ไปทันที” กองบิน ๑ โดย นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ได้มอบหมายให้หน่วยเกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจ เพื่อประเมินความเสียหาย พร้อมสนับสนุนกำลังพลเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน
     ที่ได้รับผลกระทบฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ ฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เดินทางตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค - บริโภค ให้แก่คุณยาย คาร  ชัยมี ประชาชนผู้ประสบภัย และมอบชุดยาสามัญประจำบ้านที่จำเป็นให้แก่ผู้นำชุมชน จำนวน ๕๐ ชุด โดยมีนาย ชุมพล  หาญตะคุ กำนันตำบลธงชัยเหนือ ฯ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
 

Wing1 windstorm1  Wing1 windstorm2  Wing1 windstorm3

 

Wing1 windstorm4  Wing1 windstorm5  Wing1 windstorm6

 

Wing1 windstorm7  Wing1 windstorm8  Wing1 windstorm9

 

Wing1 windstorm10  Wing1 windstorm11  Wing1 windstorm12

 

Wing1 windstorm13  Wing1 windstorm18  Wing1 windstorm19