กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

      นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ สนับสนุนกำลังพล พร้อมรถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์ทำความสะอาด ทำกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน ​เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

Wing1 Volunteer 1  Wing1 Volunteer 2  Wing1 Volunteer 3

 

Wing1 Volunteer 4  Wing1 Volunteer 5  Wing1 Volunteer 6