กองบิน ๑ สนับสนุนการฟื้นฟูสภาพให้กับโรงเรียน บ้านสัมฤทธิ์

      นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ สนับกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ขั้นฟื้นฟูหลังเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จว.นครราชสีมา ทำความสะอาด ขนย้ายสิ่งของ กำจัดขยะ เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ อ.พิมาย จว.นครราชสีมาเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

Wing1 C001  Wing1 C002  Wing1 C003

 

Wing1 C004  Wing1 C005  Wing1 C006