กองบิน ๑ สนับสนุนน้ำสะอาดให้กับโรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า

      นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ สนับสนุนน้ำสะอาดให้กับ โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งโรงเรียนฯ ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ที่เป็นเนินสูง ทำให้น้ำระบบประปาหมู่บ้านส่งแรงดันน้ำมาไม่ถึง ส่งผลให้คณะครูและนักเรียนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค
     ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ฯ ได้นำรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น แจกจ่ายน้ำ ให้กับโรงเรียนฯ จำนวน ๑๒,๐๐๐ ลิตร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


water 001  water 002  water 003

water 004  water 005  water 006

water 007  water 008  water 009

water 010