กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์และช่วยเหลือประชาชน

     นาวาอากาศเอก สิทธิพล  ป้อมตรี ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม COPE TIGER 2022 ฝ่ายกองทัพอากาศไทย พร้อมด้วย Col David kok (นาวาอากาศเอก เดวิด  ก๊อก) ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม ฯ ฝ่ายกองทัพอากาศสาธารณรัฐสิงคโปร์, Col John Gallemore (นาวาอากาศเอก จอห์น  แกลมอล) ผู้แทนผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม ฯ ฝ่ายกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา และนาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์และช่วยเหลือประชาชน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมการฝึกผสม ฯ ทั้ง ๓ ประเทศ
    โดยการปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้แก่นักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) นอกจากนี้ ยังจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

 

IIA 1  IIA 2  IIA 3

IIA 4  IIA 5  IIA 6

IIA 7  IIA 8  IIA 9

IIA 10  IIA 11  IIA 12

IIA 13  IIA 14