กองบิน ๑ ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จังหวัดนคราชสีมา

   จากเหตุการณ์วาตภัย ทำให้ต้นไม้โค่นล้มทับบ้านเรือนประชาชน บริเวณพื้นที่บ้านโนนพัฒนา ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาได้รับความเสียหาย ไม่สามารถเข้าพักอาศัยได้
   ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ได้มอบหมายให้ ศบภ.บน.๑ ลงพื้นที่สำรวจ เพื่อประเมินความเสียหาย พร้อมสนับสนุนกำลังพล และหลังคาสังกะสี เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนให้กับ นางเมือง ด่านกลาง ประชาชนได้รับผลกระทบฯ เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

Re 001  Re 002  Re 003

Re 004  Re 005  Re 006

Re 007  Re 008  Re 009