กองบิน ๑ เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๖๕

     นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๖๕ ประกอบด้วยการให้บริการสอบถามข้อมูลเส้นทาง การบริการเครื่องดื่ม การบริการด้านการแพทย์ และการซ่อมแซมยานพาหนะ ฯ
    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เม.ย.๖๕ ณ จุดบริการประชาชน บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขาสวัสดิการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

So 001  So 002  So 003

So 004  So 005  So 006

So 007  So 008  So 009