กองบิน ๑ สนับสนุนกำลังพลลอกคลอง กำจัดวัชพืชในลำคลอง และสิ่งกีดขวางทางน้ำ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การสนับสนุนกำลังพลพร้อมเครื่องมือ ร่วมกับสำนักงาน เทศบาลตำบลสูงเนิน ดำเนินการลอกคลอง กำจัดวัชพืช ขยะมูลฝอย และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและไหลได้ สะดวก
    อีกทั้งลดปัญหาน้ำท่วมขัง บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยรอบพื้นที่ ณ บริเวณคลองเลียบทางรถไฟ เขตเทศบาลตำบล สูงเนิน ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

 B7n 001  B7n 002  B7n 003

 

 B7n 006  B7n 007  B7n 008

 

 B7n 010  B7n 011  B7n 014

 

 B7n 015  B7n 016  B7n 017